Наші переваги

24.01.2019

Наші переваги

Метою викладання предметів циклу професійної та практичної підготовки та спеціалізації є освоєння студентами теоретичних основ та практичних навичок у галузі проектування, створення та діагностики електронних компонентів та систем різного призначення. Вивчення цих дисциплін необхідне для розуміння основних положень сучасної мікро- та наносистемної техніки і дає можливість випускникам працювати у сферах, пов’язаних з:

  • проектуванням вбудованих систем на базі мікроконтролерів;
  • розробкою сенсорних систем для інтернету речей (ІоТ);
  • програмуванням процесів обробки, передачі та захисту даних;
  • інженерією систем медичної діагностики;
  • управлінням проектами та програмними рішеннями;
  • забезпеченням якості вбудованих рішень.

 Для покращення засвоєння теоретичних знань передбачено проходження навчальної комп’ютерної (3 курс) та проектно-технологічної (4 курс) практик на базі ІТ компаній міста. Крім цього на 3 та 4 курсі студенти захищають  курсові проекти, які виконують у науково-дослідних лабораторіях під керівництвом провідних науковців та фахівців із ІТ компаній. Кращі студенти мають змогу брати участь у реалізації мініпроектів у різноманітних робочих групах.