Чому Сенсорні та діагностичні електронні системи?

Випускники факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи» будуть підготовлені в напрямках сенсорики, біомедичної електроніки, валідації і тестування для проектування та розробки технічних систем різного призначення. Знання в галузі тестування програмного забезпечення і діагностування електронних систем, вміння проектувати електронні системи, включаючи сенсорні та біомедичні, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних тощо для вирішення інженерних задач дозволяє силами випускників освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи» проектувати, розробляти, тестувати і підтримувати протягом житттєвого циклу рішення в галузях Інтернету речей (оцінка основних сенсорів для IoT, передача і обробка сигналів сенсорів), вбудованих систем (Embedded-розробники), електронних систем різного призначення (Automotive, Biomedicine), мікропроцесорної техніки, тощо.